Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

DDos Hulk

Hướng dẫn chạy cái hulk ddos 1 cách hiệu quả
Ta sẽ login vào koding.com
Tạo thêm file command.php nhé
Bạn sẽ run terminal trên file này ( duyệt web )
Thứ 1 : ko hiện request từ koding ( để cho biết còn đang kết nối ) và thông số packet gửi về show ra trình duyệt
Thứ 2 : trên command này bạn sẽ ddos được lâu hơn ( thay vì hết range =500 của hulk.py nó sẽ dừng ) . Nó cũng ko bị 503 error ( từ chối dịch vụ vì times out ) 
Tuy nhiên khi đã ddos rồi thì file này sẽ xoay vòng vòng
Bạn ko thể truy vấn đc nó đến khi nào tắt vps koding ,rồi reset

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét