Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Gilisoft USB Lock 5.6 Việt hóa - Khóa USB, CD, chặn chương trình, web xấu

Phần mềm này không phải dùng để khóa dữ liệu của USB, mà là ngăn chặn cắm USB trái phép để bảo vệ máy tính. Khi cắm 1 USB hoặc thiết bị ngoài, kể cả DVD, CD, nó sẽ hiện hộp thoại buộc bạn nhập đúng mật khẩu mới cho phép mở và sử dụng. Vì vậy bạn không thể đọc, chép nội dung USB vào máy tính, cũng như không thể chép từ máy tính vào USB được.

Đây là phiên bản mới nhất: USB Lock Pro 5.6 (1/1/2016)

Mình đã Việt hóa nên rất dễ sử dụng, và là bản FULL.

Cập nhật trong bản này:
- thêm thẻ Theo dõi USB, ghi chép lại các tác vụ trên USB cắm vào như xửa, xóa, copy...

Chức năng:
• Khóa USB: Vô hiệu hóa đọc từ USB hoặc ghi vào USB.
• Chặn ổ đĩa DVD/CD: Không thể truy cập đĩa DVD/CD.
• Chặn Web: ngăn chặn truy cập các trang web bạn xác định trước.
• Chặn chương trình: không cho phép các ứng dụng đã chọn trước thực thi.
Và có thể chặn truy cập Registry Editor, Task Manager.
• Chặn thiết bị: chặn kết nối máy in, cổng COM, LPT, hồng ngoại, Bluetooth.

Tất cả đều phải có mật khẩu để mở, với mục đích cuối cùng là bảo vệ máy tính khỏi bi lấy cắp dữ liệu khi người khác sử dụng máy tính của bạn.

Khi cài đặt, màn hình đầu tiên là bạn phải tạo 1 mật khẩu cho chương trình, 

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét