Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

RegClean Pro 7.2.72.362 Việt hóa - Tối ưu Registry dễ dàng & nhanh chóng

Lúc trước đã giới thiệu với các bạn pm Advanced System Optimizer của hãng Sys Tweak. Nay giới thiệu thêm 1 pm cũng của cùng hãng là RegClean Pro.
Có nhiều pm tối ưu tăng tốc trọn gói, nhưng chỉ chuyên biệt từng mảng thì các pm đó lại không chuyên sâu bằng. Với mảng Registry thì khó pm nào qua mặt pm này.

Đã có phiên bản mới nhất RegClean Pro 7.2.72.362 (18/3/2016)
Đã được mình Việt hóa cho dễ sử dụng, và là portable, khi nào cần tối ưu registry thì lấy ra dùng, khỏi phải cài đặt.


úc trước đã giới thiệu với các bạn pm Advanced System Optimizer của hãng Sys Tweak. Nay giới thiệu thêm 1 pm cũng của cùng hãng là RegClean Pro.
Có nhiều pm tối ưu tăng tốc trọn gói, nhưng chỉ chuyên biệt từng mảng thì các pm đó lại không chuyên sâu bằng. Với mảng Registry thì khó pm nào qua mặt pm này.

Đã có phiên bản mới nhất RegClean Pro 7.2.72.362 (18/3/2016)
Đã được mình Việt hóa cho dễ sử dụng, và là portable, khi nào cần tối ưu registry thì lấy ra dùng, khỏi phải cài đặt.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét